Display # 
Title Author Hits
ทอดผ้าป่าขยะ สามัคคี-รีไซเคิล ครั้งที่ 1 Written by Super User 82
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 Written by Super User 27
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 Written by Super User 100
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 200 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี Written by Super User 51
เยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหาร Written by Super User 63
ศึกษาดูงานการแปรรูปผักตบชวาแบบครบวงจร กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Written by Super User 104
ร่วมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดปทุมธานี Written by Super User 98
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องเรียนปัญหาสัญญาณไฟจราจร บริเวณ (แฟลตปลาทอง) Written by Super User 131
กิจกรรมโครงการจิตอาสา วิถีธรรม : เข้าวัดวันเสาร์ ภายใต้โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข Written by Super User 108
เปิดตลาดการเกษตร Written by Super User 67