พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

   

 

 

    เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 61  ที่วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วย

นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น