ปทุมธานี Kick Off โครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61  ที่ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร คูริมน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และบึงมักกะสัน ซึ่งคลองเปรมประชากรพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 10 โซน โดยเริ่มต้นที่ โรงเรียนสุขลักษณะ และสิ้นสุดที่ ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย มีความยาวประมาณ 20.4 กิโลเมตร

วันนี้เป็นการ Kick Off การดำเนินการโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่โซนที่ 8 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ( จากสถานีจ่ายน้ำประปา ถึงประตูระบายน้ำศาลาพัน ) โซนที่ 9 ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ( จากประตูระบายน้ำศาลาพัน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเชียงรากน้อย ) โซนที่ 10 ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ( จากศูนย์พัฒนาเด็กเชียงรากน้อย ถึงประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย ) โดยโครงการนี้นอกจากจะทำให้เมืองปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา ยังทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดปทุมธานี

 

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น