พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดงาน "ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10"

   

 

 

    เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป ยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จังหวัดปทุมธานี ทรงเปิดงาน "ร้อยรักษ์ รวมใจผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ 10" ซึ่งสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด สร้างความสุขในชุมชน ให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โอกาสนี้ ประทานทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับทุนรวม 23 ราย, ประทานโล่แก่ผู้หญิงเก่งของจังหวัด 7 สาขา จำนวน 10 ราย , เยาวชนลูกกตัญญูดีเด่น และผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 67 ราย 

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเหรียญกษาปณ์และเงินตรา , นิทรรศการข้าวไทย , นิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียนรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี พ.อ.นิธิ อิงคสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จฯ

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น