ถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อนฯ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61   ที่ วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีบรรพชาสามเณรฤดูร้อนฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงานความดีถวายพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมรับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร ทั้งสิ้น 50 คน อบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาผู้บวชระยะสั่นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมี พระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น