เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   

 

 

    เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรรัฐวิสากิจ และผู้นำภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีด้วย 

โดยหลังจากเปิดงาน ผู้ว่าฯจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้เยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลสิ่งเสพติด 

สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ซึ่งการจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมและของรางวัล ซึ่งได้รับความร่วมมือ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และรางวัลต่าง จากส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท บุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น