พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2561

   

 

 

    เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 60 ที่ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี 2561 เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นศิริมงคล ตามวิถีพุทธ วิถีไทย

การสวดมนต์ข้ามปี ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการปรับเปลี่ยนค่านิยมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2561 การสวดมนต์ข้ามปีนี้ ยังเป็นมงคลหนึ่งแก่ชีวิต ช่วยสร้างจิตให้เกิดกุศล เกิดความสุข ช่วยสร้างพลังอำนาจทางจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตจดจ่อได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น ซึมซับหลักคำสอนในบทสวดมนต์ไปปรับใช้และเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น