ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2560

   

 

 

    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม 

ก่อนวาระการประชุม มี พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักกีฬาที่ไปเผยแพร่ศิลปะกีฬาของจังหวัดปทุมธานี ณ ประเทศอินเดีย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ มีการบรรยายสรุปของส่วนราชการและรับนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น