งานสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ “100 ปี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า” เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวปทุมธานี และเชิดชูเกียรติเจ้าเมืองปทุมธานีในอดีต

   

 

 

    เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60  ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ “100 ปี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า” ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าชุมชน และชาวปทุมธานีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนาม “เมืองปทุมธานี” เป็นต้นมา เมืองปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ต่อมา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเป็นจังหวัด และได้ย้ายส่วนราชการต่างๆ จากเดิมตั้งอยู่บนโคกชะพลู บางกะดี ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสร้างใหม่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนราชการเหล่านี้ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด จวนผู้ว่าฯ ศาลจังหวัด สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอเมือง สถานีอนามัย และแพขาว “ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ซึ่งจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สอดคล้องกับ ปี พ.ศ.2460 ที่ปรากฏอยู่บนหน้าบันอาคารศาลากลางหลังเก่า ดังนั้น ในโอกาสที่ พ.ศ.2560 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า ครบรอบ 100 ปี จึงกำหนดให้มีงานเฉลิมฉลองขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวปทุมธานี อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าเมืองปทุมธานีทุกท่านในอดีต ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติที่ช่วยก่อร่างสร้างเมืองปทุมธานีให้เจริญก้าวหน้ามาตราบถึงปัจจุบัน 

สำหรับไฮไลท์สำคัญในงาน คือการแสดงแสงสีเสียง ชุด “100 ปี ศาลากลาง ปทุมธานี สายนทีแห่งความทรงจำ” ซึ่งเป็นการแสดงในรูปแบบศิลปะสื่อผสมประกอบมัลติมีเดีย โดยมีศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน คือ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมร่ายบทกวี อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ร่วมบรรเลงเสียงขลุ่ย และ อ.ธงชัย รักปทุม ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติชาวปทุมธานี ร่วมวาดภาพสีน้ำประกอบการแสดง นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีแจ๊ส การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น นารีศรีปทุม ทอยสะบ้ามอญ รำสี่แผ่นดินภูษา และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย พร้อมด้วยการจำหน่ายสินค้า OTOP และ SME ที่เป็นผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของปทุมธานี ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตร สมุนไพร ของใช้และของประดับตกแต่ง ฯลฯ โดยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานได้ชม ชิม ช้อป แชะ ครบทุกอรรถรส

 

 

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น