ติดต่อหน่วยงาน

  
ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง: ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000
โทรศัพท์: (+66) 0 2581 3886, 0 2581 6038

 

 

• เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดปทุมธานี •