ติดต่อหน่วยงาน

  

ที่ตั้ง: ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 
ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12000
โทรศัพท์/โทรสาร : (+66) 0 2581 3886, 0 2581 6038
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

• เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัดปทุมธานี •