ท่องเที่ยวทางเรือล่องธาราสายวัฒนธรรม200ปีปทุมธานี

 

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 : ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดปทุมธานี สื่อมวลชนและผู้นำองค์การเครือข่าย เดินทางท่องเที่ยวทางเรือล่องธาราสายวัฒนธรรม 200 ปี ปทุมธานี พร้อมไหว้พระ9วัดสำคัญของจังหวัดปทุมธานีเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์อันล้ำค่าทางวัฒนธรรมและความเป็นตัวตนของคนดั้งเดิมปทุมธานีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนและองค์กรในท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของตน และสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 กิจกรรมครั้งนี้เดินทางด้วยเรือโดยสารจากวัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมืองปทุมธานีไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำ พร้อมแวะไหว้พระ9วัด อาทิ วัดสิงห์พร้อมโบราณสถานเตาเผาโอ่งอ่าง วัดสะแกสถานที่ซึ่งมีพระมอญเพียงแห่งเดียว วัดเจดีย์ทองซึ่งมีเจดีย์มอญแบบอนันทะอายุราว160ปี วัดท้ายเกาะ มีศาลาสองหลังต่อกันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในคราวเสด็จฯประภาสต้น วัดโบสถ์นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดศาลาแดงเหนือ มีบ้านไทยโบราณอายุราว150ปี วัดอัมพุวรารามมีวิหารหลังใหม่อันสวยงาม และสุดท้ายคือวัดมะขาม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศักราช ๒๑๗๐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมอญที่อพยพ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระมหากษัตริย์ไทย


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/pathumtn/domains/pathumthani.go.th/public_html/www2/images/pathumthani/news/210957/