เปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่ประชาชน”

 

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่หน้าเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมกับเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่ประชาชน” และมอบสิ่งของยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมบริการรักษาพยาบาล ทันตกรรม การแจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา การให้บริการต่อภาษีรถ จัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณช่วยเหลือต่อไป


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/pathumtn/domains/pathumthani.go.th/public_html/www2/images/pathumthani/news/180957/