ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 ที่ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยาบาลปทุมธานี   นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 18/2565 โดยที่ประชุมรายงานถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน พบว่าผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยยืนยันจำนวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจากเปิดการเรียนการสอนพบการติดเชื้อเป็นลักษณะ Small Wave จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งพิจารณาแผนการปรับให้บริการผู้ป่วยโควิดสู่โรคประจำถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยจังหวัดปทุมธานี (รพ.ลาดหลุมแก้ว ส่วนแยก)มอบหมายให้โรงพยาบาลลาดหลุมแก้วดำเนินการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยและมอบหมายให้เทศบาลเมืองคลองหลวงดำเนินการด้านอาคาร สถานที่ โดยศูนย์แห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการคืน จำนวน เตียงให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี ได้รักษาผู้ป่วยตามประเภทของโรคได้ตามปกติ

 

 

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น