ประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี และนางสาวประทิน พูลนิล ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

  

      ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น