เปิด ศูนย์ Call Center โควิด 19 จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและศูนย์ประสานงานสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โทร 02-1475622  เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ประสบ ปัญหา เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ โอมิครอน  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดศูนย์

    ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือข่าย จัดตั้ง ศูนย์ Call Center โควิด 19 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 คู่สาย เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว เริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หากพบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ติดต่อ ได้ที่ ศูนย์ Call Center โควิด 19 จังหวัดปทุมธานี   โทร 02-1475622  

   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เน้นย้ำว่าการเปิดศูนย์ในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอุ่นใจ เป็นการสร้างการตระหนัก แต่ไม่ตระหนก  และกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และตรวจ ATK เมื่อจัดกิจกรรมหรือมีการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยง หากมีปัญหา โทรมาได้ที่ 02 147 5622 ซึ่งศูนย์นี้ จะเปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อน หากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะปิดศูนย์ หรือหากสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้ ก็จะมีมาตรการ ให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

    ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น