พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

   

 

 

    เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 65 ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 โดย นายชวลิต ศิริโฉม เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญบัตรอวยพรพระราชทาน ให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายดรณ์  กาญจนะจิตรา ปลัดจังหวัดปทุมธานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

    ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น