ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 65 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางจินจณา โอสถธนากร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ และร่วมปลูกถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

       โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นผู้แทนนายสมคิด จันหมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ แด่ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นำไปเพาะปลูก เมื่อได้ผลผลิตแล้วให้ใช้บริโภค และเก็บเมล็ดพันธุ์คืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการเสริมสร้างความมมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ปลูกผักสวนครัวปราศจากสารเคมี โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากถังขยะเปียก ต่อไป

      สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ เกิดจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับบริษัท อีสต์ เวสท์ ซีด จำกัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ในนาม “เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง” ร่วมดำเนินงานในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวได้ในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสม อย่างทั่วถึงและเพียงพอ สนองต่อเป้าหมายที่สำคัญของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่มุ่งสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ

 

    ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น