ประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2565

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65 ที่ สถานที่ตั้งโครงการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อม.พรมหาเถร) คลอง 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พลโทสมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฎิบัติการพิเศษ กองบัญชาถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พร้อมด้วย นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2565

   ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11 – 24 มกราคม พ.ศ.2565 ณ สถานที่ตั้งโครงการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเพื่อสานต่อ ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ได้ให้ไว้กับประชาชนในวันเสด็จขึ้นครองราชย์  ซึ่งจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอำเภอลำลูกกา ถือเป็นสถานที่แห่งแรก ของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้พระราชทานให้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่รับความเดือดร้อน เข้ามาอบรม เพื่อจะนำความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน มีความภาคภูมิใจ รวมทั้ง ยกระดับเกษตรกร ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น เพราะการอบรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นรุ่นแรก และในอนาคต จะต้องไปเป็นครูต้นแบบ ให้แก่อำเภอต่างๆ ต่อไป

โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการ ที่อยากจะให้ ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ ได้เป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วม ในการดูแล ศาสนสถาน ศูนย์ปฏิบัติธรรม ของสมเด็จพระสังฆราชอย่างยั่งยืน เพราะเป็นแนวทาง ที่เป็นธรรมะ ธรรมชาติแบบธรรมดา ที่ทุกคนพึ่งพาอาศัยกันได้ รู้จักแบ่งปัน

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถ ติดต่อได้  ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี รุ่นแรกนี้ รับสมัครเพียง 100 คนเท่านั้น  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

 

    ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น