พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

   

 

 

    เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64  ที่ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนิยา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางปทุมรัตน์ ธรรมโม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี        พันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อปี พ.ศ.2546  ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน โดยในปี2547 สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด  ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน  จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขอพระราชทานนาม "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน 

 จังหวัดปทุมธานี มีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับเงินพระราชทานเงิน

ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2548 – 2562จำนวน 322 หมู่บ้าน 

และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564  สำนักงาน ป.ป.ส.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณี  สิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา  ทรงเป็นประธานพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยจังหวัดปทุมธานี มีหมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 16 หมู่บ้านเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี  และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ขึ้นในวันนี้ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  2. พิธีถวายพระพร/ถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  3. พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน ต้นกล้ากองทุนแม่ของเผ่นดิน ประจำปี 2563 และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 16 หมู่บ้าน  4. พิธีกล่าวคำปฏิญาณรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี  และ 5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น