ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2564

   

 

 

    เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64  ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2564 รายงานสถานการณ์ภายในจังหวัดปทุมธานี ข้อมูลสถานประกอบการ ผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีและพิจารณา ขอคำวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพ จำนวน 2 รายโดยมีคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการติดตามผู้ทุพพลภาพ ที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว มีความเป็นอยู่อย่างไรและต้องการความช่วยเหลือด้านกายภาพหรือการฝึกฝนอาชีพอีกหรือไม่หากมีความต้องการด้านอาชีพก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือทุพพลภาพในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปทุมธานีต่อไป รวมทั้งหากมีผู้สนใจจะฝึกอาชีพ ก็สามารถเข้ามาฝึกอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เพื่อจะมีรายได้นำมาเลี้ยงครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น