ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64   พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อม โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

      สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระกรุณาและดำริให้จัดสร้างสถานพยาบาลบนพื้นที่ส่วนพระองค์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ4จังหวัด ตามเจตนารมณ์ที่มีผู้ประสงค์ถวายที่ดินในพื้นที่ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น

     ด้วยนางสาววัชรี เฉยพ่วง เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 193673 เลขที่ดิน 623 หน้าสำรวจ 9023 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 40-0-00 ไร่ มีจิตศรัทธาจะถวายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช และนางอำนวย เฉยพ่วง เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 193675 เลขที่ดิน 624 หน้าสำรวจ 9025 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 40-0-00 ไร่ มีจิตศรัทธาอุทิศที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อนำไปจัดสร้างอนุสรณ์สถานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

 

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น