ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64  นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี นำคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 63 "ไก่ฟ้า" นำโดย นายสุชิน รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แทค เอ็ม กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าหมู่ ไก่ฟ้า (วปอ.) รุ่น 63 และสมาชิกในรุ่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ผู้ประสบอุทกภัย และให้กำลังใจประชาชน ณ ตลาดอิงน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก และ วัดเกริน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้ผ่านจุดวิกฤติน้ำหนุนสูงสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งการแก้ปัญหานั้นเน้นการผันน้ำออกไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกตามความเหมาะสม ซึ่งนับว่าโชคดีที่ไม่มีพายุมาซ้ำ ทำให้ไม่มีมวลน้ำให้ เหลือต้องเร่งระบายมวลน้ำเก่า เพื่อให้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาะวะปกติโดยเร็ว มั่นใจได้ว่าไม่กระทบพื้นทีเศรษฐกิจชั้นใน ทั้งยังได้ใช้โมเดลปี 60 มาใช้แก้ไขปัญหาร่วมด้วย

สำหรับอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กรณีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อน (ได้แก่ ในพื้นที่ตำบลบางเตย หมู่ที่ 3,9 ตำบลคลองควาย หมู่ที่ 1,4 ตำบลเชียงรากใหญ่ หมู่ที่ 6,3 ตำบลบ้านปทุม หมู่ที่ 1,3 ตำบลบ้านงิ้ว หมู่ที่ 1-5 ตำบลเชียงรากน้อย หมู่ที่ 2-3,5

ตำบลท้ายเกาะ หมู่ที่ 1-3 ตำบลสามโคก หมู่ที่ 1-4 ตำบลกระบือ หมู่ที่ 1-3 ตำบลกระแชง หมู่ที่ 1-3 และ ตำบลบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 1 พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย แยกเป็นนาข้าว จำนวน 352 ไร่ สวนผัก จำนวน 5 ไร่ ไม้ยืนต้น จำนวน 27  ไร่ และพื้นที่ประมง เลี้ยงปลา ที่ได้รับความเสียหายแยก เป็นบ่อปลาดุกจำนวน 1,000 ตัว และบ่อปลาทับทิม จำนวน 500 ตัว) 

ทั้งนี้ อำเภอสามโคกได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน และ

ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยสร้างสะพานทางเดินให้กับประชาชนในพื้นที่ตลาดอิงน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเตย แจกยาทากันน้ำกัดเท้าให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้จากสภาพอากาศ

 

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น