รับมอบน้ำดื่มและอาหาร เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม

   

 

 

    เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบน้ำดื่ม ขวดเล็ก จำนวน 125 แพ็ค น้ำดื่ม ขวดใหญ่ จำนวน 87 แพ็ค น้ำดื่ม 6 ลิตร จำนวน 71 ถัง กาแฟ กระป๋อง จำนวน 38 ลัง และ อาหาร จำนวน 100 กล่อง จาก  บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนได้ร่วมมือให้ความช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขให้สถานการณ์ดังกล่าวให้กลับคืนมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น