มอบปัจจัย-น้ำยาฆ่าเชื้อ รวมศรัทธาทอดผ้าป่า

   

 

 

    เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64  ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะอำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือดำเนิน โครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์”รวมเป็นปัจจัย และสิ่งของบริจาคมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้กับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

   โดยส่วนแรก ได้มอบปัจจัยจำนวน 600,000 บาท เพื่อสบทบการจัดซื้อวัคซีน และสนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับจังหวัดปทุมธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

   และส่วนที่สอง ได้มอบปัจจัยจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สำหรับฉีดพ่นภายใน-ภายนอกอาคาร มูลค่ารวม 952,400 บาท สนับสนุนการดำเนินงานต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

    พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ กล่าวว่า “ขออนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธา และน้ำใจของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้งคณะมหานิกาย และคณะธรรมยุต รวม 195 วัด พร้อมด้วยชาวปทุมธานีผู้มีจิตศรัทธา สถานประกอบการภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้รวมศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี ให้เกิดขึ้น นับเป็นการร่วมกันช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุข บนพื้นฐานแห่งการสงเคราะห์ การเกื้อกูล การพัฒนา และการบูรณาการ แม้ในยามที่มีภัยจากโรคระบาดอย่างหนักหนา สร้างผลกระทบความเดือดร้อนขยายไปในวงกว้าง แต่ชาวปทุมธานีเราไม่ทอดทิ้งกัน ต่างแสดงให้เห็นถึงความรู้รักความสามัคคี ทั้งรู้ คือ ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ดูแลตนเอง ดูแลสังคม ทั้งรัก คือ รักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งสามัคคี คือ เสียสละร่วมกันทำภารกิจงานบุญนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หวังว่าการดำเนินงานบุญในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดเป็นพลังความร่วมมือร่วมใจของชาวปทุมธานีให้เราผ่านสถานการณ์ภัยโรคระบาดนี้ ด้วยการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี ดูแลกันและกันต่อไป.”

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น