มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน

   

 

 

    เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64  ที่ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต) พร้อมด้วยชุมชนคุณธรรม มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย เงินสด จำนวน 10,000 บาท ข้าวสาร( 1 ตัน ) น้ำดื่มจำนวน (120 แพ็ค ) มาม่า ( 25 กล่อง ) ปลากระป๋อง ( 20 แพ็ค) ขนมปัง ( 2 ลัง ) นมกล่อง ( 2 ลัง )

มอบให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสามโคกและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเบื้องต้น โดยมี นางสาวกันตรัตน์  เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก  นางสาวฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามโคก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ

   พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยนำของที่ญาติโยมนำมาถวายมีจำนวนมากที่จะอนุเคราะห์ให้กับประชาชนชาวปทุมธานี ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น