ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64  ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้าสถานประกอบการ ขนส่งสาธารณะและรถส่วนบุคคล (กลุ่มสามล้อรับจ้าง ) อำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นจุดให้บริการพิเศษของธนาคาร กรุงไทย ในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนใน เขตพื้นที่อำเภอเมือง โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09:00 – 16.00 น. พร้อมจัดคิวให้เข้าไปลงทะเบียนมีมาตรการคุมเข้มป้องกัน โควิด-19 เพื่อลดความแออัด โดยประชาชนที่เข้าติดต่อลงทะเบียนจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ   

การรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีบริการไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอให้ประชาชนทยอยมาในวันอื่นๆได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสมาร์ทการ์ดมาด้วยและมาติดต่อด้วยตนเอง

 

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น