ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64  ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานีเรื่องการวางแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ในตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ และขอให้เน้นย้ำ ดูแลสุขอนามัยในตลาดตามมาตรฐานสาธารณสุขให้ระบบระบายอากาศให้ดีขึ้น เฝ้าระวัง พ่อค้าแม่ค้า ที่มาจากตลาดอื่นๆ ให้มีระบบลงทะเบียน เพื่อติดตามตัว และการล้างตลาด ได้มาตรฐาน เพื่อฆ่าเชื้อได้ โดยมี คณะกรรมการโรคติดต่อเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จึงได้ออกคำสั่งจังหวัดปทุมธานี 3 ฉบับ

 

   ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น