ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ทีมสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวหนึ่งฤทัย  คงโนนเปลือย อยู่บ้านเลขที่ 99/110 หมู่บ้านพรทวีวัฒน์ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า เด็กชายธณภัทร บุญเหลี่ยม ซึ่งเป็นบุตร อายุ 2 เดือน ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก จนได้รับความเดือดร้อน ประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาลแก่เด็กชายธณภัทร บุญเหลี่ยม (ซึ่งขณะนี้ได้เสียชีวิตแล้ว อายุ 3 เดือน) ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือและคลี่คลายปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาลบางส่วนเบื้องต้นรวมทั้งได้หาอาชีพให้มารดาสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น