ร่วมกันลงพื้นที่และให้กำลังใจ

   

 

 

    เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64 ที่ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด (โรงงาน) ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันลงพื้นที่และให้กำลังใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด ทำการตรวจค้นหาเชื้อโควิค 19 ให้กับพนักงาน จำนวน 600 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ทำการซักประวัติ และเก็บตัวอย่างโดยเสียบแท่ง swab บันทึกและเช็คประวัติการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และทางบริษัท มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกคนที่ตรวจแล้วจะมีบ้านพักรองรับ สำหรับพักงาน เพื่อความปลอดภัย และมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสำนักงาน การทำความสะอาดจุดสัมผัส การมอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ให้แก่พนักงาน ตามแนวทางปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะออกตรวจเชิงรุกเพื่อไม่ให้มีคนป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาล ลดการแออัด และ เป็นการป้องกันเบื้องต้น หากพบว่ามีอาการอาการป่วยและติดเชื้อโควิคก็จะรักษาและเข้ากระบวนการก็จะรักษา และเข้าขบวนการ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคต่อไป

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น