ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   

 

 

    เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63   ที่ โรงพยาบาลอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอลาดหลุมแก้ว ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นพ.อภิชน จีนเสวก ผอ.รพ.ลาดหลุมแก้ว ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค

ทั้งนี้ โรงพยาบาลอำเภอลาดหลุมแก้ว มีผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคโควิด-19 ส่งตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการจำนวน 40 ราย อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลยังคงดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการของกระทรวงสารธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น