กิจกรรมกระตุ้นการจับจ่ายตลาดต้องชมคึกคักรับปีใหม่

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 63  ที่วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บริเวณตลาดต้องชม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม พร้อมด้วย นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจ SME และประชาชนผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดยาว จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดต้องชมวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นางวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ของการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมกิจกรรม อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม พร้อมผู้แทนภาครัฐและเอกชน อาทิสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, หอการค้าจังหวัดปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, YEC, Bizclub ฯลฯ ในงานมีกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายในตลาดที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ การสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว การสาทิตโชว์ทำไอศกรีม จากเชฟชื่อดัง ซึ่งยกมาไว้ในงานนี้ด้วย และอีกหนึ่งเมนูอาหารที่หาทานยากในปัจจุบันนี้ คือข้าวแช่รามัญข้าวแช่มอญเมืองปทุมธานี เมี่ยงคำกลีบบัวหลวง สนุกไปกับการเล่นเกมส์ กดไลค์ กดแชร์ เพจ เพื่อรับแจกของที่ระลึก แจกคูปองเงินสดแลกซื้อสินค้า ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของร้านค้าในตลาด มีการจัดการประกวดร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มดีเด่นประจำตลาด ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นการซื้อขายของนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิโครงการคนละครึ่งก็สามารถนำมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้ และยังลุ้นรับของที่ระลึกและคูปองเงินสด เพื่อนำไปซื้อสินค้าในตลาด เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 10-15% และเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมวัดโบสถ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมตลาด สร้างความยั่งยืนให้กับตลาด 

วัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมอญอพยพมาจากเมืองหงสาวดีสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเหลือ ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของปทุมธานี และต่อมามีการสร้างรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง 280 เมตร และรูปปั้นขนาดใหญ่หลวงพ่อพุทธโสธร ทำให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และด้วยเมตตาของพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต)จึงอนุญาตให้ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้นำสินค้าผลิตผลทางการเกษตร มาจำหน่าย ก่อเกิดเป็นตลาดชุมชน และพัฒนาเป็น "ตลาดต้องชมวัดโบสถ์" ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในเมื่อปี พ.ศ. 2558 และได้รับการส่งเสริมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น