โครงการแปลงขยายผลการใช้พื้นที่ว่างเปล่า

   

 

 

    เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63   นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี ม.ราชมงคลธัญบุรี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวพันธุ์ 

โดยข้าวพันธุ์ กข๘๓ (มะลิดำ หนองคาย๖๒) 

  - วันตกกล้า ๒๙ ก.ค.๖๓

  - วันปักดำ ๑๒ ส.ค.๖๓

  - วันเก็บเกี่ยว ๙ ธ.ค.๖๓

ร่วมเกี่ยวข้าว ตามโครงการแปลงขยายผลการใช้พื้นที่ว่างเปล่า โรงเรียนนายร้อย จปร.

ณ แปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองในพื้นที่ดินเปรี้ยว (หลังร้านกาแฟชายทุ่ง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น