เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63   ที่  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันและโทษภัยของยาเสพติด และให้ข้อคิดในการสร้างสมดุลให้กับชีวิต "ท้อแท้ก็จะผิดหวัง ผิดหวังก็จะลังเล ลังเลก็จะพ่ายแพ้" และให้กำลังใจแก่นักเรียนในการนำเอาสิ่งที่คนอื่นเค้าดูถูกหรือเคยทำผิดพลาดมาเป็นพลัง ในการที่จะก้าวเดินต่อไปพร้อมทั้ง โดยมีนายกองตรี เสริมวิทย์ สมบัติ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางอัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ 

   ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน

ขอบคุณ ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์อำเภอคลองหลวง

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น