กิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63  ที่ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลอกหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี  นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง  นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สดับพระธรรมเทศนาและทรงเจริญภาวนา ทรงพาเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอตลอดมา ทางเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน เป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ โดยได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากพระมหาเฉลิม ปิยทสสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม สนับสนุนกานดำเนินกิจกรรม จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก โรงพยาบาลคลองหลวง  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวงและโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

 

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น