ร่วมพิธีเจริญมหามงคลรวมศาสนา

   

 

 

    เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63  ที่ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “ นันทมุนีบำรุง “ ตำบลบางหลวง  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานในพิธีเจริญมหามงคลรวมศาสนา  3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ ธรรมราชินี “ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “ พ่อแห่งแผ่นดิน ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

และรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดี โดยมี ข้าราชการ ศาสนิกชนทุกศาสนา และประชาชนร่วมในพิธี

              สำหรับ พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา เริ่มต้นจากพิธีทางศาสนาพุทธ โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล ต่อด้วยพิธีทางศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลาม ได้กล่าวดุอาอ์ขอพร  และ ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ กล่าวอธิษฐานภาวนาขอพร

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น