ส่งมอบถาดอาหารในโครงการ“ถาดนี้เพื่อน้องอิ่มท้อง ปลอดภัย ”

   

 

 

    เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63  ที่ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  นายชัยวัฒน์   ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานในพิธีเปิด โครงการ “ถาดนี้เพื่อน้องอิ่มท้อง ปลอดภัย ” ครั้งที่ 2  มอบถาดอาหารในโครงการฯโดยมี นางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์ปวีณ์  ทองประสงค์  ประธานชมรมบัวปัญญาพัฒนาสังคม  นางพรอัปสร นิลจินดา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี   นางสาวกันตรัตน์  เริ่มสูงเนิน  นายอำเภอสามโคก  นายสายธาร คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 โครงการ “ถาดนี้เพื่อน้องอิ่มท้องปลอดภัย” ครั้งที่ 2  โดยชมรมบัวปัญญาพัฒนาสังคม  เกิดขึ้นเมื่อปี 2561 จากการรวมตัวของภาคประชาชนที่มีจิตอาสา พร้อมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยรวม ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิดงาน  ด้านการพัฒนาคน/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสุขนามัย และ พัฒนาจิตใจ ทั้ง เด็ก/เยาวชน/สตรี และผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยมีกิจกรรมแตกต่างกันไป ชมรมบัวปัญญาพัฒนาสังคม ไม่ได้มีรายได้จากงบประมาณใดๆ ในการจัดกิจกรรม นอกจากการร่วมจิตร่วมใจ ของผู้มีจิตอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยทุนทรัพย์ ด้วยแรงกายและหัวใจในการทำดี เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในเป้าหมายเดียวกัน

 โครงการถาดนี้เพื่อนน้องอิ่มท้องปลอดภัยครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 1 ในครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อปี 2561 ณ โรงเรียนวัดมงคลพุกการาม อำเภอคลองหลวง โดยมีพลังคนอาสาที่ร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนถาดจากอลูมิเนียม เป็นถาดแสตนเลส จนงานในครั้งนั้นประสบผลสำเร็จ ชมรมฯ ได้ติดตามประเมินผล  แบะมองเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ ทางด้านสุขอนามัย ของอาหารปลอดภัย และเชื่อมโยงโครงการของ สสส. และร้านอาหาร ปลูกผักปลอดสารส่งเข้าครัว และมีการส่งเสริมให้บริโภค ผัก ผลไม้ มากขึ้น ในถาดอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่ออาหารปลอดภัยในโรงเรียนสืบต่อไป จำนวน 150 ถาด

 กิจกรรมต่างๆที่มาร่วมในวันนี้ มาจากผู้มีจิตอาสา และคณะครู นักเรียน ที่ร่วมด้วยช่วยกันสานฝันให้กิจกรรม “มอบถาดให้น้อง” ประสบความสำเร็จ ดังรายการดังนี้

 -  กิจกรรมการแสดง ชุด รำอวยพร

 -  กิจกรรมจินตลีลา  ชุด “เต้นรำทำครัว” จากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ

 -  กิจกรรมสอนตัดผม/ตัดแต่งทรงผม ให้กับนักเรียน และผู้ร่วมงาน โดย ทีมงานช่างตัดผมลูกศิษย์อาจารโรจน์

 -  กิจกรรมสันทนาการ จากทีมดารา-นักร้อง นักเรียน จากค่ายเพลงพิณโปรดัคชั่นเฮ้าส์ ทีมนักดนตรี โดยอาจารย์ช้าง

 -  กิจกรรมการออกร้านอาหารจากภาคีเครือข่ายจิตอาสาจำนวน ๑๘ ร้าน

 -  กิจกรรมจากบูธของ สสส. ในการให้ความรู้การบริโภคอาหารปลอดภัย

 -  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการให้ความรู้ในการป้องกันโรค Covid-19 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเกาะ และอสม.ท้ายเกาะ

 -  กิจกรรม เดิน ชม แช๊ะ พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน  ด้วยพืชผักปลอดภัยในรั้วโรงเรียน

 - กิจกรรม “มอบถาดอาหารในโครงการ” “ถาดนี้เพื่อน้องอิ่มท้องปลอดภัย” โดย..ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และแขกผู้มีเกียรติร่วมร้องเพลง  “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” 

 -  สุดท้ายของกิจกรรม  คือการสาธิตการปรุงอาหาร จากพืชผักสวนครัวในรั้วโรงเรียน 3 เมนู

 -  ข้าวห่อใบบัว  เป็นการสร้างสรรค์ในการใช้ภาชนะจากธรรมชาติ

 -   ส้มตำยอดอ่อนทานตะวัน  ซึ่งเป็นเมนูนสุขภาพที่ลดโรคอ้วนในเด็กนักเรียน

 -  สลัดโรค  เป็นการสร้างสรรค์เมนูผัก  ที่สร้างมูลค่าของอาหาร

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/4  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น