เปิดค่ายแนะแนว C-Nect ปลูกฝัน ปันสุข ครั้งที่ 1

   

 

 

    เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 63  ที่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิด ค่ายแนะแนว C-Nect ปลูกฝัน ปันสุข ครั้งที่ 1 โดยมี นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์  รองผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ดร.ฮัก เชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ นานาชาติ หรือไอวายเอฟ ประจำประเทศไทย และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด

 ค่ายแนะแนว C-Nect ปลูกฝัน ปันสุข ครั้งที่ 1 โดยมีเยาวชนจัดค่ายมาจากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครต่างประเทศ ( Good News Corps ( GNC ) ) ที่กลับมาจากต่างแดน และเยาวชนจิตอาสาที่มาจากหลายมหาวิทยาลัย รุ่นพี่เหล่านี้มีความตั้งใจจริงที่จะจัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเรียน แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเองรวมทั้งจิตใจในการเรียน การเอาชนะปัญหาระหว่างเรียนและการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุขพร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวโลกของจิตใจหรือ Mind Education ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาจิตใจที่นำมาจากประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งจัดกิจกรรม Mindset Academy ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสพติด เพื่อให้เด็กๆสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้จักตัวเอง รู้จักการแก้ปัญหา เติบโตเป็นเยาวชนทีมีคุณภาพของประเทศ ทั้งเป็นเลิศด้านวิชาการและมีภูมิคุ้มกันในจิตใจ

  ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น