จัดโครงการผู้ว่าฯน้อย ศึกษาการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 ที่  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ น้อย ได้พาผู้ว่าฯน้อย ทั้ง 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน แล้วในเวลาช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ชุมชนเมืองเอก อำเภอเมือง และร่วมเปิด“ประกันสังคมสมายด์” เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  

ทั้งนี้โครงการผู้ว่าฯน้อย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสนใจในการบริหารจังหวัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมือง เนื่องจากเห็นว่า บ้านเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแล และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ

 

 ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น