โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

   

 

 

    เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  นายพงศธร  กาญจนะจิตรา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาด กรณีโรคโควิด -19 นายแพทย์สุรินทร์  สืบซึ้ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  นางพรอัปสร  นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสาธารณสุข ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วม

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภัยสุขภาพ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ สถานการณ์การระบาดในระยะถัดไป  และการบรรยายเรื่องไวรัสโคโรน่า 2019   รวมถึงนำเสนอรายละเอียดเหตุการณ์สมมติ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   การประเมินความเสี่ยงและการคาดการณ์ระบาดในประเทศไทย โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น