มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 200 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2563   ที่  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยคุณอภิชาต ลี้อิสสระนุกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบทุนการศึกษา 250,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และ มอบทุนการศึกษา 250,000 บาท สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วย นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม

มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 200,000 บาท โดยความอนุเคราะห์ของ บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 2. ให้การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีในระหว่าง วัฒนธรรมของชาติต่างๆ 3. ให้การส่งเสริม ด้านการพิทักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของประเทศ 4. ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น