ศึกษาดูงานการแปรรูปผักตบชวาแบบครบวงจร กศน.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

 

 

    เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563    ที่ กศน.ตำบลหนองน้ำใส วัดหนองเครือบุญ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และผู้นำชุมชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแปรรูปผักตบชวาแบบครบวงจร กศน.ตำบลหนองน้ำใส  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการความร่วมมือในการบริหารจัดการผักตบชวาแบบยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับจังหวัดปทุมธานี 

ในกิจกรรม “พายเรือเพื่อแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าปทุมธานี ” โดยมีการพายเรือเก็บขยะ การจัดนิทรรศการ การจัดเสวนา เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแล ฟื้นฟู พัฒนาคลองหมายเลขสาม และเพื่อเป็นโครงการนำร่อง เป็นตัวอย่างขับเคลื่อนร่วมกันทั้งส่วนชุมชน วัด และภาครัฐ สำหรับชุมชนต่างๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสายเก่า รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ในการร่วมมือกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง และพื้นที่ริมฝั่ง 

ซึ่งการแปรรูปผักตบชวาแบบครบวงจร ที่ กศน.หนองน้ำใส อำเภอภาชี ผักตบชวาถือเป็นวัชพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นพืชที่มีทุ่นลอย อยู่ได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทั้งทางเมล็ดและการแตกหน่อ ดังนั้น จึงทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ แหล่งน้ำในหลายพื้นที่ประสบปัญหาจึงได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะแปลงสภาพวัชพืชอย่างผักตบชวาให้มีมูลค่าขึ้น ได้แก่ จานใบผักตบชวา ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถทนความร้อนได้ ใช้ได้กับของเหลวและเหมาะในการนำมาทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง ใส่อาหารก็ดูสวยงามน่ารับประทาน เป็นการลดขยะพลาสติก ลดโฟมแล้ว ยังช่วยกำจัดวัชพืชต่างถิ่นที่มากีดขวางลำน้ำด้วย ที่สำคัญไม่ต้องกลัวเรื่องของการขาดแคลนวัสดุเลยอีกทั้งมีการต่อยอดในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น Air Bubble , เสื้อ ผ้า จากเส้นใยของผักตบชวา , กระเป๋า รองเท้า สานโดยผักตบชวา ฯลฯ

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น