บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องเรียนปัญหาสัญญาณไฟจราจร บริเวณ (แฟลตปลาทอง)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563   โครงการรังสิตซิตี้ (แฟลตปลาทอง) ถนน ปทุม-รังสิต ตำบล บางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียน ผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี มีข้อความว่า “ เรียนท่านผู้ว่าคะ เดือดร้อนปัญหาไฟแดงตรงแยกที่ยังไม่เปิดสักทีนานมากๆหน้าแฟลตปลาทองตรงข้ามหมู่บ้านสินธร ต.บางพูน เกิดอุบัติเหตุตรงแยกบ่อยมากคะ ขอบคุณคะ ” ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วย นายชัยยงค์  บุญสนอง  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน สภ.ปากคลองรังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่รับฟังและหาแนวทางการแก้ไข โดยสรุปคือ เปิดระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรพร้อมทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดกลับรถและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวถนน เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเดินรถ ในพื้นที่ให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนน

 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น