บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องเรียนชุมชน ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

   

 

 

    เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563  ณ ชุมชนหมุ่ 3 ซอยบงกช 26 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี มีข้อความว่า “ มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 20 กว่า ครัวเรือน ที่มีบ้านเลขที่ถูกต้องทุกอย่าง แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้ เดือดร้อนมากๆเลยครับ เด็กๆทำการบ้านต้องมาเอาไฟฉายส่อง มีเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้ใช้ อยากให้ท่านผู้ว่า และหน่วยงานราชการ จังหวัดปทุมธานีมาดูหน่อยครับ ” ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์ ผกก.สภ.คลองหลวง นายวิทยา เยาวละออง  รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่รับฟังและหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งหลังจากรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้แนวทางแก้ไขร่วมกันโดยสรุปคือถนนในพื้นที่ ๆ ตัดผ่านเป็นของเอกชนซึ่งไม่เป็นพื้นที่ทางสาธารณะซึ่งตามระเบียบของการไฟฟ้าจะไม่สามารถปักเสาขยายเขตหรือพาดสายในพื้นที่เอกชนได้เลย ต้องเป็นในเขตพื้นที่ทางสาธารณะหรือพื้นที่เอกชนที่ขอจดภาระจำยอมแล้วเท่านั้นถึงสามารถขยายเขตได้ ซึ่งในขณะนี้ในเขตพื้นที่ได้ทำเรื่องขอจดทะเบียนภาระจำยอมถนนเส้นทางทั้งหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จะรีบเร่งดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อให้ในชุมชนมีไฟฟ้าใช้โดยเร็วที่สุด

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น