ชาวจังหวัดปทุมธานี ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คนใหม่

   

 

 

    เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563  ที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เดินทางเข้าสักการะพระปทุมธรรมราช สักการะศาลหลักเมือง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเดินไปสักการะพระประจำห้องปฏิบัติราชการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น