พุทธศาสนิกชนร่วมบุญพิธียกฉัตร 5 ชั้น ถวายผ้ากฐิน

   

 

 

    เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2563  ที่วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ประธานฝ่ายสงฆ์  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญพิธียกฉัตร 5 ชั้น ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระสัมพุทธสิงหนาถ องค์พระประธานในอุโบสถวัดบุญบางสิงห์ และพิธีถวายผ้ากฐินพร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนยากไร้จำนวน 250 ทุน โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี  นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี  นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม

    บรรยากาศในงานบุญพิธีฯ พิธียกฉัตรพระสัมพุทธสิงหนาถองค์พระประธานในอุโบสถวัดบุญบางสิงห์ มีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้ประกอบพิธีเจิมฉัตร 5 ชั้น ตามธรรมเนียมของคนไทยหมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ซึ่งอานิสงส์การถวายฉัตรนั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง มีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี แสดงธรรมเทศนา จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์และคณะสงฆ์รับผ้ากฐิน นายสมศักดิ์ กำเนิดสิทธิเสรี ร้านขายยาศิริเวช เป็นเจ้าภาพและประธานฝ่ายฆราวาสถวายผ้ากฐิน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ที่เป็นนักเรียนเรียนดีและยากไร้ จำนวน 200 คน และนักเรียนที่เป็นบุตรธิดาอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวัด จำนวน 50 คน 

     ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีมีความสมัครสมานสามัคคี และใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันแสดงออกด้วยความศรัทธา สังคมใดก็แล้วแต่เมื่อมีความสามัคคี สังคมนั้นก็จะน่าอยู่และสงบสุข ซึ่งการทำบุญได้ประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาศาสนสถานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปในตัว จึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญกัน ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือผู้อื่นก็เหมือนการช่วยเหลือตัวเอง เมื่อผู้อื่นได้ดี เราจะพลอยยินดีไปด้วย และที่สำคัญเมื่อสังคมดีตัวเราก็จะมีความสงบสุข.

 

 ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น