วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563  ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีโดยมีนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในเวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เยี่ยมชมนิทรรศการ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

 

 ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น