ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ป่วยและครอบครัว

   

 

 

    เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563  นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี   ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ป่วยและครอบครัว โดยมี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่  ตำบลหนองสามวัง  ตำบลศาลาครุและตำบลนพรัตน์  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยเยี่ยมนางเล็ก  ทองอินทร์ อายุ 100 ปี นางแจ๋ว  งามยิ่ง  อายุ 99 ปี  นางใย เลิศณรงค์  อายุ 98 ปี  นางพิมพ์ ประมัย  อายุ 85 ปี นางระเบียบ บุญมี อายุ 83 ปี นางพิมพ์ สมสะอาด อายุ 70 ปี  นายสม หงันเปี่ยม  อายุ 88 ปี  นางอุษา แปรงศรี อายุ 51 ปี  และนายชาติวัฒน์  พุทธเจริญ  อายุ 36 ปี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แล้วจะช่วยซ่อมแซมบ้านพัก ที่พังอยู่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น