จัดโครงการผู้ว่าฯน้อย ศึกษาการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2563  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ น้อย ได้พาผู้ว่าฯน้อย ทั้ง 6 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  ไปร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และชมหอนิทัศน์ราชภัฏ ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วในเวลาต่อมาได้เดินทางไป เรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อธิบายกระบวนการ การทำงานของเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

ทั้งนี้โครงการผู้ว่าฯน้อย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสนใจในการบริหารจังหวัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมือง เนื่องจากเห็นว่า บ้านเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแล และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/3  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น