ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและสั่งการเทศบาลนครรังสิต (ศูนย์ RCC)

   

 

 

    เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมและสั่งการเทศบาลนครรังสิต (ศูนย์ RCC) โดยมีนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมคณะผู้บริหารที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลนครรังสิต ให้การต้อนรับ โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้รายงานการปฏิบัติงานพร้อมนำเสนอประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตให้ผู้ว่าฯปทุมธานี ได้รับทราบ เพื่อร่วมหาวิธีการแก้ไข ได้แก่  ปัญหาการเชื่อมต่อเส้นทางเข้าถึงสถานีรถไฟ,รถไฟฟ้า , การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.2546 , การเดินเรือในเขตคลองรังสิตเป็นการเพิ่มแนวทางการขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหารถติดถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305), ปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครรังสิต (ถนนรังสิต-นครนายก 305) , โครงการทางยกระดับ ปทุมธานี-รังสิต-องครักษ์,ปัญหาถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ฝั่งใต้, การขอใช้ที่ราชพัสดุ (เพิ่มเติม) แปลงหมายเลขที่ ปท 271 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี , สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออก (ซอยรังสิต-นครนายก 17) , สรุปประเด็นปัญหาหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้จัดสรรไม่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค , ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน และ โครงการปรับปรุงพื้นที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

ขอบคุณภาพข่าว /// FB ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น