จังหวัดปทุมธานีสืบสานประเพณีตักบาตรพระร้อย(ทางเรือ) ณ วัดสำแล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

    เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2563 ณ วัดสำแล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดสำแล จัดโครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ทางเรือ) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมตักบาตร 

    ประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นพระเพณีตักบาตรทางน้ำ (ในปัจจุบันมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการตักบาตรในบริเวณวัดด้วย) ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เรื่อยไป โดยวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จะตกลงกำหนดแบ่งกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อไม่ให้ตรงกัน เพราะถ้าตรงกันแล้ว จำนวนพระที่มารับบิณฑบาต และต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้กำหนดวัน เวลา จะได้จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ไว้ทำบุญตักบาตรได้ถูกต้อง และในวันนี้ได้จัดขึ้นที่วัดวัดสำแล อำเภอเมืองปทุมธานี มีเรือจากวัดต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมตักบาตรพระร้อย (ทางน้ำ)  

ขอบคุณภาพข่าว /// สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

 

bwd  Set 1/2  fwd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและบริการต่างๆ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา มีนายนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอลำลูกกาให้การต้อนรับและนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีลำลูกกา รายงานข้อมูลและสภาพพื้นที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30น